ZAKAZ KĄPIELI W KĄPIELISKU W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje, że od dnia 12.07.2020r. wprowadza tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku NAD STAWEM w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łaskiej 64/66 z uwagi na zakwit sinic.

KĄPIELISKA W  POWIECIE PABIANICKIM

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje, że na terenie powiatu pabianickiego funkcjonują 2 kąpieliska: LEWITYN w Pabianicach, ul. Bugaj 110 ( od 27.06.2020r.) oraz NAD STAWEM w Konstantynowie Łódzkim, ul. Łaska 64/66 ( od dnia 04.07.2020r.)

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PLACÓW ZABAW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach udostępnia „Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw ( zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV2 w Polsce” Wytyczne dla placów zabaw – ost. wersja-1

COŁODOBOWA INFOLINIA W SPRAWACH KWARANTANNY I ZDROWIA

+ 48 222 500 115 Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia  Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

ZASADY POSTĘPOWANIA W PODRÓŻY LOTNICZEJ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach udostępnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zasad postępowania w podrówy lotniczej oraz w portach lotniczych w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania na obszarze Polski koronowirusa ( SARS-CoV-2) zasady postępowania w podróży lotniczej

WYTYCZNE DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach udostępnia poniżej wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_organizatorów_wypoczynku_dzieci_i_młodzieży

ZALECENIA GIS DLA ZARZĄDZAJĄCYMI BUDYNKAMI MIESZKALNYMI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach udostępnia zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla zarządzających budynkami mieszkalnymi Zalecenia do zarządzających budynkami mieszkalnymi

WYJAŚNIENIE DO WYTYCZNYCH GIS W SPRAWIE MYCIA I DEZYNFEKCJI WYKŁADZINY W PLACÓWKACH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach udostępnia wyjaśnienia do Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie czyszczenia i dezynfekcji wykładziny dywanowej w placówkach. wyjaśnienia

INFORMACJE O KORONOWIRUSIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach zachęca do odwiedzenia strony, na której zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczących koronowirusa. Link do strony poniżej: pytania i odpowiedzi w sprawie koronowirusa

ZALECENIA ODNOŚNIE SYSTEMÓW WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNYCH WEWNĄTRZ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I HANDLOWYCH OBIEKTÓW WIELOPOWIECHNIOWYCH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach udostępnia zalecenia dotyczące działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS=CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. zalecenia systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne

Dopuszczenie do użytkowania budynków w okresie zagrożenie epidemicznego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje, że dopuszczenie do użytkowania budynków w okresie zagrożenia epidemicznego wynikające z art.56 Prawo Budowlane w związku z ograniczeniami nałożonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 może być dokonywane na podstawie dodatkowej dokumentacji dołączonej do wniosku o zakończeniu budowy. […]

Wytyczne dla przedszkoli oraz żłobków – COVID-19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje o wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.   Załączniki do pobrania: Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Wytyczne dla przedszkoli Wytyczne GIS […]

PODZIĘKOWANIA

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach składają podziękowania Panu Antoniemu Hodakowi za życzenia i zapewniają o dalszej nieustannej pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom powiatu pabianickiego 

ZALECENIA ODNOŚNIE DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ POPRZEZ OZONOWANIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach przekazuje opinię Głównego Inspektora Sanitarnego  oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w sprawie dezynfekcji  pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie  i warunków bezpieczeństwa przy stosowaniu tej metody. ozonowanie pomieszczeń

DEZYNFEKCJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach przekazuje zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w sprawie mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID – 19. dezynfekcja wentylacji i klimatyzacji

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach mając na względzie aktualna sytuację związaną z występowaniem na terenie kraju koronawirusa SARS CoV-2, oraz ochronę zdrowia i życia pracujących, przypomina o obowiązku podejmowania przez pracodawców działań mających na celu zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki oraz dostosowaniu podejmowanych w tym celu […]

POMOC OSOBOM W KWARANTANNIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została zamieszczona informacja o formach pomocy osobom objętych kwarantanną Na-co-moga-liczyć-osoby-objete-kwarantanną-297x420mm(2) wykaz ośrodków pomocy społecznej

STANOWISKO GIS I PZH W SPRAWIE DEZYNFEKCJI AMBULANSÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach przekazuje stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Zakładu Higieny w sprawie dezynfekcji ambulansów\ ambulanse Przekazanie opinii PZH w sprawie dezynfekcji ambulansów jednostkom terenowym

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONOWIRUSA SARS-CoV-2 WYWOŁUJĄCEGO CHOROBĘ COVID-19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach przekazuje informację opracowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)  przeznaczoną dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w związku z epidemią SARS-CoV-2 wywołującą chorobę COVID-19 Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w publikacji z dnia 19 marca 2020 r. pt. „Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19” w chwili obecnej […]

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCZYSZCZANIA MIEJSC , W KTÓRYCH PRZEBYWAŁY OSOBY Z POTWIERDZONYM COVID-19 PRZED PRZYJĘCIEM DO SZPITALA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach przekazuje wskazówki dotyczące oczyszczania pomieszczeń i przestrzeni publicznych innych niż należących do opieki zdrowotnej, w których może potencjalnie występować wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19 ( tj. miejsc, w których przed przyjęciem do szpitala przebywały osoby z potwierdzonym COVID-19), np. pokoje, urzędy, środki transportu, szkoły itp.: do odkażenia wskazanych miejsc […]

Ograniczenia przemieszczania się w okresie stanu epidemii

W związku z licznymi zapytaniami – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach przytacza Rozdział 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz.U.202, poz. 491) dotyczący ograniczeń określonego sposobu przemieszczania się:   Rozdział  2 Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się §  2.  1.  W okresie, […]

Infolinie Państwowej Inspekcji Sanitarnej – dedykowane sprawom związanym z koronawirusem SARS- CoV-2

Infolinie Państwowej Inspekcji Sanitarnej – dedykowane sprawom związanym z koronawirusem SARS- CoV-2   Numery telefonów czynne przez cały tydzień w godzinach 8:00 – 22:00   +48 695 422 338 +48 663 114 439 +48 782 236 442 +48 782 277 228 +48 663 154 463 +48 665 386 932  

WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA PRÓB NA NOSICIELSTWO

Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny informuje, iż z dniem 17 marca 2020r. do odwołania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach zostaje wstrzymane  przyjmowanie prób kału na nosicielstwo.

TELEFON INFORMACYJNY W SPRAWIE SARS-COV-2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje, iż pod numerem 517-399-254 uruchomił dodatkowy telefon informacyjny w sprawie SARS-COV-2. Telefon czynny w godzinach 8-18

Informacja dla osób powracających do kraju – obowiązkowa kwarantanna!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje, iż na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 433). w okresie od dnia 15 marca 2020 roku do odwołania osoba przekraczająca granicę […]

ZARZĄDZENIE NR 6/20 ŁÓDZKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach publikuje Zarządzenie Nr 6/20 Łódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2020r. w sprawie zaleceń dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną. Zarządzenie Nr 6 z 2020 r. ŁPWIS

INFORMACJA

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach w celu ograniczenia ilości kontaktów informuje o  możliwości załatwiania spraw urzędowych drogą korespondencyjną tj. za pośrednictwem e-maila: pabianice@pis.lodz.pl , platformy e-puap, fax: 42 215 27 76 oraz drogą pocztową. Informacje można uzyskać pod numerami telefonów 42 215 27 76 oraz 42 215 35 […]

Rekomendacje GIS dla branży handlowej

W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem w obiektach handlowych zaleca się:   Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra). Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Upewnić się, że osoby przebywające w obiektach handlowych mają dostęp […]

INFORMACJA GIS

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2 W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem. Jeśli byłeś […]

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 24.02.2020 r. W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i: 1) […]

Informacja dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu środki spożywcze objęte procedurą powiadomienia o wprowadzeniu po raz pierwszy do obrotu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuję, że w roku 2020 zaszły istotne zmiany dotyczące procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności. Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów […]

Informacje dotyczące nowego koronawirusa 2019-nCoV

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje, iż na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w serwisie Aktualności, znajdują się na bieżąco aktualizowane informacje dot. nowego koronawirusa 2019-nCoV: www.gis.gov.pl Informacja dla osób powracających z regionu Azji Południowo-Wschodniej w związku z zachorowaniami spowodowanymi zakażeniem nowym koronawirusem 2019-nCoV W ostatnich kilku tygodniach w krajach Południowo-Wschodniej Azji (głównie na terenie Chin) wystąpiły zachorowania spowodowane zakażeniem koronawirusem 2019-nCoV. Okres […]

Ogólnopolska Kampania ,,Oszczędź dziecku ospy”

Ogólnopolska Kampania ,,Oszczędź dziecku ospy” 9 grudnia 2019 r. ruszyła kampania edukacyjna ,,Oszczędź dziecku ospy” której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zagrożenia tą chorobą i możliwości ochrony przed nią. Kampania adresowana jest do rodziców i opiekunów  dzieci uczęszczających do żłobków i klubów dziecięcych. Ospa uważna jest powszechnie za łagodną chorobę wieku dziecięcego ,w […]

SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE

„Skąd się biorą produkty ekologiczne” to nowy, ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku w wybranych placówkach oświatowych z terenu powiatu pabianickiego  przeprowadzana zostanie pilotażowa edycja. Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest […]

ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS 2019

ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS 2019 Co roku 1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS, ustanowiony z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).Według WHO na koniec 2018 r.  na całym świecie żyło prawie 38 mln osób zakażonych wirusem HIV. W tym samym roku odnotowano 1,7 mln nowych zakażeń. HIV przenosi się 3 drogami: – kontaktów seksualnych; – krwi; – […]

EUROPEJSKI TYDZIEŃ TESTOWANIA W KIERUNKU HIV

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach udostępnia materiały informacyjne w związku z Europejskim Tygodniem Testowania w Kierunku HIV Zał. 1 – godziny otwarcia PKD w ETT 22-29.11.2019 Zał. 5 – informacja edukacyjna Zał. 2 – informacja prasowa (005)

OLIMPIADA WIEDZY O HIV/AIDS

31 października br.  w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach odbył się etap powiatowy Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. W tym roku powiat pabianicki reprezentowały dwa dwuosobowe zespoły z 1  Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach. Celem olimpiady, kierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych z woj. łódzkiego, jest spopularyzowanie wiedzy na temat HIV/AIDS oraz innych chorób zakaźnych, m.in. wirusowego […]

Zmiany przepisów w sprawie importu żywności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach przekazuje link do informacji importerów żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz obowiązku stosowania systemu TRACES-NT. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego

Woda z wodociągu w Markówce warunkowo dopuszczona do spożycia

Poniżej komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach o warunkowym dopuszczeniu do spożycia wody pochodzącej z wodociągu w Markówce. komunikat

OBCHODY 100 – LECIA SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

W dniu 25.09.2019  r. w Dworze Kapituły Krakowskiej w Pabianicach odbyła się uroczystość obchodów 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce. Spotkanie uświetniła obecność władz miasta oraz powiatu – Pana Marka Gryglewskiego – wiceprezydenta Pabianic, Pana Roberta Kraski – Członka Zarządu Powiatu Pabianickiego. W spotkaniu udział wzięli również: Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Pani Urszula Sztuka – Polińska oraz władze Wojewódzkiej […]

100 – lecie służb sanitarno – epidemiologicznych w Polsce

Historia służb sanitarno-epidemiologicznych Służba sanitarno-epidemiologiczna w 2019 r. obchodzi 100 lat swojego istnienia. Historia służb sanitarno- epidemiologicznych w Polsce sięga czasów II Rzeczpospolitej. W roku 1917 na ziemiach polskich rozpoczęto organizację polskiej służby zdrowia. W okresie tym podjęto działania zmierzające do zorganizowania pierwszych w wolnej Polsce służb sanitarno-epidemiologicznych, co doprowadziło do utworzenia 21 listopada 1918 […]

Komunikat dotyczący jakości wody w wodociągu w Czyżeminie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje, iż na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej oraz urzędowej stwierdza, że woda w wodociągu publicznym w Czyżeminie nadaje się do spożycia przez ludzi.  

UWAGA NA KOMARY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje o zwiększonym zagrożeniu związanym ze wzrostem wylęgu komarów na terenie Polski, zwłaszcza na terenie , gdzie nastąpiły podtopienia. Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach udostępnia link do informacji zdrowotnej Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie występowania komarów oraz ich zwalczania.

ZŁA WODA W WODOCIĄGU CZYŻEMIN

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje, ze wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi korzystających z wodociągu zasilanego przez studnie w Czyżeminie. Woda ta nie może być wykorzystywana do przygotowywania potraw, mycia owoców, warzyw i do celów higienicznych. Woda ta może być używana jedynie do celów sanitarnych tj. do spłukiwania toalet.  […]

KĄPIELISKO LEWITYN OTWARTE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje, że z dniem 18.07.2019r. woda w kąpielisku LEWITYN w Pabianicach przy ulicy Bugaj 110 nadaje się do kąpieli.

KĄPIELISKO W KONSTANTYNOWIE OTWARTE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach na podstawie wizualnej oceny jakości wody w kąpielisku ‚ NAD STAWEM’ w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Łaskiej 64/66 przeprowadzonej przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach informuje, że od dnia 12.07.2019r. woda nadaje się do kąpieli.

KĄPIELISKO W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM NIECZYNNE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach na podstawie wizualnej oceny jakości wody w kąpielisku „NAD STAWEM” w Konstantynowie Łódzkim  przeprowadzonej przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach w dniach 24.06.2019 , 24.06.2019 i 01.07.2019 informuje, że woda nie nadaje się do kąpieli ze względu na zakwit sinic.

Nowe NDS w Unii Europejskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach udostępnia link do Komunikatu V i VI Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy odnoszących się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw. Tym samym Komisja zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz […]

POZNAJ SWOJE ZNAMIĘ

W okresie od 27.V. do 11.VI.2019r.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach zorganizował akcję profilaktyczną dotyczącą chorób skóry i wstępnej diagnostyki czerniaka. Choroby skóry są poważnym problemem zdrowia publicznego. Okres wakacyjny jest czasem szczególnej uwagi aby dbać o zdrową skórę. Spotkania z lekarzami specjalistami były ukierunkowane na ocenę dermatoskopową zmian skórnych oraz informacje co do […]

ZAPROSZENIE – AKCJA LATO

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach serdecznie zaprasza na „Akcje Lato”, która odbędzie się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Bugaj 110 w dniu 26.06.2019 r. w godzinach 11.00-15.00. „Akcja Lato” ma na celu podniesienie świadomości z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa podczas wakacji, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania właściwych […]

serwis kąpieliskowy  

BEZPIECZNE WAKACJE

10 zasad bezpiecznych wakacji – Szk. ponadg 10 zasad bezpiecznych wakacji – Szk. podst

KĄPIELISKO LEWITYN NIECZYNNE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach na podstawie wizualnej oceny jakości wody w kąpielisku LEWITYN w Pabianicach, przy ulicy Bugaj 110 przeprowadzonej przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach w dniach 05.06.2019 , 12.06.2019 i 14.06.2019 informuje, że woda nie nadaje się do kąpieli ze względu na zakwit sinic.

SZCZEPIENIA – LIST DO RODZICÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach udostępnia list Łódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi odnośnie przeprowadzania szczepień Szczepienia – list do rodziców

POZNAJ SWOJE ZNAMIĘ

        Choroby skóry stanowią obecnie bardzo poważny problem a są zjawiskiem powszechnym. Mimo, iż temat czerniaka nie jest nam obcy, świadomość Polaków na jego temat jest wciąż niska w związku z tym Państwowa Inspekcja Sanitarna w Pabianicach rusza z Akcją profilaktyczną „Poznaj swoje znamię ” . Akcja obejmować będzie spotkania informacyjne z […]

INFORMACJA DLA PLANTATORÓW I PUNKTÓW SKUPU OWOCÓW I WARZYW

Podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 […]

Informacja dla osób dorosłych na temat szczepień przeciwko odrze

W okresie przed zastosowaniem powszechnych szczepień przeciwko odrze, tj. przed 1975 rokiem, przechorowanie odry w populacji było zjawiskiem powszechnym. Zatem osoby po 50 roku życia z dużym prawdopodobieństwem przechorowały odrę.   Przechorowanie odry daje trwałą odporność na całe życie. Jeśli nie wiesz lub nie pamiętasz, czy chorowałeś lub byłeś szczepiony, to powinieneś: zgłosić się do […]

RAPORT O ZACHOROWANIACH NA ODRĘ W POLSCE W OKRESIE 01.11 – 30.12.2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach przekazuje  raport o zachorowaniach na odrę w Polsce w okresie 01.11. – 31.12.2018r. (raport o zachorowaniach na odrę)  

Informacja dla zakładów dokonujących produkcji z udziałem nieprzetworzonych surowców pochodzenie zwierzęcego

Informacja dla podmiotów prowadzących zakłady o zmianie organów kontrolujących. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje, iż: w odniesieniu do zakładów, w których dokonuje się produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym rozbioru tusz, podziału mięsa na elementy, mielenia mięsa, produkcji surowych wyrobów mięsnych, czy też przetwarzania mięsa w celu sprzedaży konsumentom ostatecznym oraz jednocześnie nie prowadzi się dostaw wyprodukowanych produktów do innych zakładów obowiązują jedynie przepisy rozporządzenia (WE) […]

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami cennika Laboratorium WSSE w Łodzi cena badań na nosicielstwo przyjmowanych w PSSE w Pabianicach od dnia 01.01.2019r. będzie wynosiła  120,00 PLN

Wytyczne GIS w sprawie postępowania w związku z pojawieniem się w podmiocie leczniczym osoby z podejrzeniem zachorowania na odrę

Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Pabianicach  informuje,  że  na  stronie  Głównego  Inspektoratu  Sanitarnego (www.gis.gov.pl)  znajdują się Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych dotyczących postępowania przeciwepidemicznego w związku z pojawieniem się w podmiocie leczniczym osoby z podejrzeniem zachorowania na odrę. Link do strony z wytycznymi:

KAMPANIA „MAM CZAS ROZMAWIAĆ”

Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej pSSE w Pabianicach informuje że już w najbliższy piątek 23 listopada 2018 roku rusza kolejna odsłona kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS pod hasłem: #mamczasrozmawiac (https://mamczasrozmawiac.aids.gov.pl/)   Listopadowa edycja kampanii kładzie przede wszystkim nacisk na dialog dotyczący konieczności testowania w kierunku HIV, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Tygodnia Testowania, w dniach […]

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Pabianicach przekazuje  informację o konferencji naukowo – szkoleniowej pod nazwą ” Szczepienia ochronne – jak zachęcić nieprzekonanych” zorganizowanej przez Ministerstwo Zdrowia i Instytut Matki i Dziecka w ramach  działań podejmowanych na rzecz promocji szczepień, skierowanej do lekarzy rodzinnych i pediatrów. Konferencja odbędzie się w sobotę, 29 września 2018 roku w […]

KĄPIELISKO LEWITYN PONOWNIE OTWARTE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach  po przeprowadzeniu w dniu 23.08.2018r. oceny wizualnej jakości wody w kąpielisku LEWITYN w Pabianicach, przy ul. Bugaj 110 stwierdził, że woda  nadaje się do kąpieli.

KĄPIELISKO LEWITYN PONOWNIE ZAMKNIĘTE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach ponownie wprowadza od dnia 13.08.2018r.  tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku LEWITYN w Pabianicach przy ul. Bugaj 110 z powodu zakwitu sinic. Stwierdzone zanieczyszczenie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z kąpieliska.

WODA W ŚLĄDKOWICACH NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach po zapoznaniu się ze sprawozdaniami  próbek wody pobranych do badania w dniu 30.07.2018r. przez próbkobiorcę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach z wodociągu publicznego w Ślądkowicach stwierdza, iż woda w wyżej wymienionym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi – nadaje się do spożycia.

PROFILAKTYKA HCV

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny udostępnia list do kierowników podmiotów leczniczych i innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych, zawierający przypomnienie przepisów regulujących obowiązki personelu medycznego w zakresie zakażeń, rekomendacje działań i propozycje źródeł aktualnej wiedzy na temat zapobiegania transmisji wirusów HCV, HBV i HIV. profilaktyka HCV

KĄPIELISKO LEWITYN OTWARTE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach w dniu 31.07.2018r. po przeprowadzeniu oceny wizualnej jakości wody w kąpielisku LEWYTYN w Pabianicach, przy ul. Bugaj 110 stwierdził, że woda  nadaje się do kąpieli.

LEGIONELLOZA – INFORMACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH

Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Pabianicach informuje o zagrożeniach związanych z narażeniem na legionellozę i prezentuje poniżej informację opracowaną przez Państwowy Zakład Higieny legionella – wiadomości dla podróżnych

ZŁA WODA W WODOCIĄGU W ŚLĄDKOWICACH

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ślądkowicach stwierdzający brak przydatności wody do spożycia w wodociągu w Ślądkowicach. komunikat nr 1  

AKCJA LATO

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach serdecznie zaprasza na „Akcje Lato”, która odbędzie się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Bugaj 110 w dniu 04.07.2018 r. w godzinach 10.00-14.00. „Akcja Lato” ma na celu podniesienie świadomości z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa podczas wakacji, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania […]

Możliwość kąpieli na terenie powiatu pabianickiego

Od dnia 30.06.2018r.  do 02.09. 2018 r. na terenie powiatu pabianickiego będzie funkcjonowało kąpielisko „Lewityn”  na terenie Ośrodka Rekreacyjnego przy ul. Bugaj 110 w Pabianicach Od  dnia 01.07.2018r. do 30.07.2018r. w Konstantynowie Łódzkim w „Ośrodku nad Stawem” przy ul. Łaskiej 64/66   będzie  otwarte  miejsce  okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Pabianicach na […]

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU – „Nie niszcz sobie serca”

Co roku w dniu 31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Papierosa.  Tegorocznym tematem przewodnim jest hasło : „Tytoń i choroby serca”. W ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pabianicach wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Pabianicach zorganizowała dla wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim konkurs plastyczny i […]

Kampania „MAM CZAS ROZMAWIAĆ”

8 czerwca ruszyła nowa odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać”, która promuje dialog międzypokoleniowy pomiędzy matkami a córkami na temat konieczności wykonywania testów w kierunku HIV informacja prasowa plakat informacyjny    

SERWIS KĄPIELISKOWY

Serwis kąpieliskowy dostępny pod adresem: https://sk.gis.gov.pl

MYJ OWOCE – Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarnego w Pabianicach

W związku z wystąpieniem w dniu 25.05.2018r. pożaru na składowisku odpadów na terenie byłych zakładów „Boruta” w Zgierzu, przy ul. Kwasowej, Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że owoce i warzywa zbierane z terenów, przez które przemieszczała się powstała w wyniku pożaru smuga spalin, należy przed spożyciem bardzo dokładnie umyć. Informacje o obszarach, nad którymi […]

SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE POD KONTROLĄ

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje o  realizacji w latach 2018 i 2019 europejskiej kampanii informacyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Konkursu Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, który jest elementem europejskiej […]

Światowy Dzień bez Tytoniu

Światowy Dzień bez Tytoniu został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia ( WHO) w 1987 roku i stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechość nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne informacja prasowa

Ocena ryzyka ECDC związana ze zdarzeniem jakim są Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 w Rosji

Zgodnie z oceną ryzyka przygotowaną przez ECDC sugeruje się, aby osoby, które planują wyjazd na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018, które odbędą się między 14 czerwca a 15 lipca 2018r. w Rosji powinny się upewnić, czy są w pełni zaszczepione zgodnie z obowiązującym programem szczepień ochronnych w ich kraju zamieszkania, żeby zabezpieczyć się przed […]

ODRA

Ogółem, od 1 stycznia do 30 marca 2018 roku odnotowano 103 zachorowania na odrę w Czechach. Ustalono, że w przypadku większości importowanych zachorowań do zawleczenia doszło z Ukrainy. Ognisko zachorowań na odrę wystąpiło na terenie powiatu wieruszowskiego – 16 podejrzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronach Inspekcji Sanitarnej i Państwowego Zakładu Higieny. zalecenia dotyczące pobierania […]

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ 23-29.04.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje, iż w dniach 23 – 29.04.2018 obchodzony jest Europejski Tydzień Szczepień   W tym roku  Światowa Organizacja Zdrowia zwraca szczególną uwagę na potrzeby i korzyści wynikające ze szczepień na każdym etapie życia.   Tegoroczne hasło obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień ZAPOBIEGAJ. CHROŃ.  ZASZCZEP     Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego

OSTRZEŻENIE PRZED UŻYCIEM OPIOIDÓW

Główny Inspektor Sanitarny OSTRZEGA, w Polsce wzrasta liczba przypadków zatruć i śmierci z powodu użycia opioidów, zawartych w tzw. „dopalaczach”. Użycie dopalacza z furanylfentanylem lub fentanylu odzyskanego z plastrów transdermalnych (przezskórne plastry przeciwbólowe), może doprowadzić do zgonu z powodu nagłego zatrzymania oddechu. Osoba po użyciu opioidów w odróżnieniu od osób po użyciu psychostymulantów (preparatów pobudzających): – ma zaburzenia świadomości, jest zwykle splątana i podsypiająca, […]

KURS SZKOLENIOWY ” WAKCYNOLOGIA PRAKTYCZNA”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach zaprasza na kurs  szkoleniowy ” Wakcynologia Praktyczna” organizowany przez Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii zaproszenie na szkolenie

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2018 „ZDROWIE DLA WSZYSTKICH” to hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, którego obchody w tym roku przypadają 07.04.2018 r.   Przesłania Światowego Dnia Zdrowia:   Powszechna opieka zdrowotna polega na zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do świadczeń zdrowotnych na odpowiednim poziomie tam, gdzie i kiedy jest to konieczne bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego.   […]

ŚWIATOWE DNI WODY

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach w imieniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach zaprasza na obchody Światowego Dnia Wody. Impreza odbędzie się w dniach 13 – 14 kwietnia 2018r. zaproszenie na Dni Wody

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA DZIECI PRZECIWKO PNEUMOKOKOM

Poniżej zamieszczany Komunika Ministra Zdrowia dla rodziców i opiekunów w sprawoe bezpłatnych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom MZ komunikat do rodziców 9 03 2014 r BPIP i GIS

NOWE NARKOTYKI – ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA PUBLICZNEGO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Pabianicach zorganizował w dniu 20.02.2018r. w Centrum Szkoleniowym IMRESJA w Pabianicach konferencję szkoleniową ” Nowe narkotyki – zagrożenie dla zdrowia publicznego”. Konferencja skierowana była do przedstawicieli podmiotów, które na co dzień borykają się z problemami związanymi z dopalaczami. W konferencji uczestniczyło 120 uczestników. […]

Nowe zasady korzystania z solarium

W lutym zaczęły obowiązywać nowe zasady korzystania z solariów. Więcej informacji znajduje się na stronie WSSE w Łodzi  tutaj

SZCZEPIENIA OCHRONNE W PRAKTYCE

W dniu 17.10.2017r. w Centrum Konferencyjnym IMPRESJA w Pabianicach odbyło się szkolenie – warsztaty ” Szczepienia ochronne w praktyce” zorganizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach. Fotorelacja ze szkolenia dostępna  szkolenie

NIE KĄPAĆ SIĘ W FONTANNACH !!!!!!

Fontanny są elementami dekoracyjnymi tworzącymi mikroklimat bez możliwości ochłodzenia ciała. Woda w tego typu urządzeniach nie jest uzdatniana i dezynfekowana  a jej jakość nie podlega  kontroli! (tak jak to ma miejsce w przypadku pływalni gdzie woda systematycznie jest badana). Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – przestrzega, że zagrożenie dla zdrowia może wiązać się nie tylko […]

SZCZEPIENIA. INFO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje o pojawieniu się uaktualnionej odsłony portalu Szczepienia.info, który należy do sieci VACCINE SAFETY NETY( VSN) i posiada akredytację WHO jako platforma wiedzy na temat szczepień dla rodziców i wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Co należy wiedzieć o WZW A

Od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r. zarejestrowano w woj. łódzkim 57 przypadków zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. W całym 2016 r. odnotowano w woj. łódzkim 2 przypadki WZW A. Wzrost zachorowań odnotowywany jest również w całej w Polsce. Zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, od […]

Miejsca wykorzystywane do kąpieli

Na terenie powiatu pabianickiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach dopuścił do kąpieli  dwa miejsca ogólnodostępne: w Pabianicach, ul. Bugaj 110 – „LEWITYN”  w Konstantynowie Łódzkim, ul. Łaska 62/64 – ” Ośrodek Nad Stawem” oraz – w Lutomiersku, ul. Kąpieliskowa 2 w Ośrodku Młodzieżowym ” DON BOSCO”, z którego korzystają wyłącznie dzieci przebywające na kolonii.

Serwis kąpieliskowy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje, że informacje dotyczące kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie naszego kraju można uzyskać pod adresem     https://sk.gis.gov.pl Serwis prowadzi Główny Inspektor Sanitarny

AKCJA LATO

Zapraszamy wszystkie dzieci do miłego spędzenia czasu  

AKCJA LATO

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach serdecznie zaprasza na „Akcję LATO”, która odbędzie się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. Bugaj 110 w środę 28.06.2017r. w godzinach 10.00 – 14.00.           „Akcja LATO” ma na celu podniesienie świadomości z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa […]

Informacja dla rolników

WYMAGANIA  HIGIENICZNO – SANITARNE  OBOWIĄZUJĄCE  NA  ETAPIE  PRODUKCJI  PIERWOTNEJ  ( UPRAWA  ORAZ  ZBIÓR  OWOCÓW  I  WARZYW) W celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności pochodzenia roślinnego niezbędne jest bezwględne przestrzeganie określonych wymogów higieniczno – sanitarnych już na etapie produkcji pierwotnej owoców i warzyw ( uprawa, zbiór). W związku z powyższym przedsiębiorcy zajmujący się produkcją pierwotną ( plantatorzy […]

Wymagania dla rolników

WYMAGANIA  HIGIENICZNO – SANITARNE  OBOWIĄZUJĄCE  NA  ETAPIE  PRODUKCJI  PIERWOTNEJ  ( UPRAWA  ORAZ  ZBIÓR  OWOCÓW  I  WARZYW) W celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności pochodzenia roślinnego niezbędne jest bezwględne przestrzeganie określonych wymogów higieniczno – sanitarnych już na etapie produkcji pierwotnej owoców i warzyw ( uprawa, zbiór). W związku z powyższym przedsiębiorcy zajmujący się produkcją pierwotną ( plantatorzy […]

Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych. Bezpieczne formy i zalecenia higieniczno – sanitarne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach prezentuje i udostępnia ” Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych.Bezpieczne formy i zalecenia higieniczno – sanitarne” opracowane Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny – Zakładu Higieny Środowiska. NIZP-PZH-ulotka

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje, że Europejski Tydzień Szczepień bedzie obchodzony w dniach od 24 do 30 kwietnia br. Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych i podatnych grup ludzi. W tym roku […]

KONFERENCJA ” SZCZEPIENIA OCHRONNE – WAŻNY ELEMENT PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH”

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zaprasza na konferencję dotyczącą szczepień ochronnych, która odbędzie się 28 marca 2017r. godz. 10.00 w Fabryce Wełny w Pabianicach, ul. Grobelna 4 . Formularze zgłoszeniowe do udziału w Konferencji należy przesłać do dnia 22 marca 2017r. drogą elektroniczną na adres  : oswiata@pis.lodz.pl Konferencja Szczepienia – program konferencji Konferencja Szczepienia […]

Światowy Dzień Zdrowia 2017 – Depresja. Porozmawiajmy o niej

Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja. Czym jest depresja? Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratę zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność  Często towarzyszy jej niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni. Ponadto […]

SZKOLENIE DLA KOORDYNATORÓW PROGRAMU „BIEG PO ZDROWIE”

  W dniu 31 stycznia 2017 roku w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu. Cele i założenia do realizacji I edycji programu ” BIEG  PO  ZDROWIE”  omówiła Katarzyna Kempa

BEZPIECZEŃSTWO WODNE W BUDYNKACH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach w związku z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 stycznia 2017r. przesyła w załączeniu przetłumaczone na język polski opracowanie Światowej Organizacji Zdrowia z marca 2011r. pt” Bezpieczeństwo wodne w budynkach”. Główny Inspektor Sanitarny wskazuje, iż nieodpowiednie zarządzanie instalacją wodną w budynku może powodować poważne skutki zdrowotne, jak również […]

BIEG PO ZDROWIE

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. I edycja programu będzie miała miejsce w roku szkolnym 2016/2017. Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat). Główne cele programu: · opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży · pokazanie […]

Światowy Dzień AIDS – 01.12.2016r.

1 grudnia – Światowy Dzień AIDS jest szczególnym dniem pod względem jednoczenia się w walce z HIV oraz wspierania osób żyjących z wirusem, a także upowszechniania wiedzy w zakresie HIV/AIDS. Warto wiedzieć, że zakażenia HIV nie daje charakterystycznych objawów. Dopóki nie zrobi się testu diagnostycznego, osoba może przez wiele lat nie zdawać sobie sprawy, że […]

Olimpiada HIV/AIDS

8 listopada 2016 o godzinie 10.00 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach odbył się test eliminacyjny Etapu Powiatowego Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, który pozwolił wyłonić z grona uczestników najwyżej punktowanych uczniów ze wszystkich powiatów – 20 humanistów, którzy będą mogli reprezentować powiat pabianicki w finale Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. W tym roku do pierwszego […]

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu

Informujemy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz.U. z 2016r., poz. 1331) Zmiana ustawy z  dnia 22 lipca 2016r. weszła w życie z dniem 8 września.. Zgodnie z ustawą w miejscach, gdzie dotychczas obowiązywał zakaz palenia tytoniu nie można używać e-papierosów ( między innymi  w szpitalach, szkołach, na […]

Polityka jakości PSSE w Pabianicach

Polityka Jakości PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w PABIANICACH Jakość jest podstawowym kryterium działań podejmowanych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pabianicach., realizującej zadania nałożone ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412, z poźn. zm.), a w szczególności: • sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego […]

SEZON GRYPOWY 2016/2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach przedstawia w załączeniu pismo Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie szczepień  przeciwko grypie szczepienia-grypa081

Dopalaczom mówimy STOP-wybieramy zdrowie

Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie! „Talizmany”, „sole do kąpieli”, „pochłaniacze wilgoci” i inne nazwy – w taki właśnie sposób reklamowane są na stronach internetowych „dopalacze”. Te substancje psychoaktywne, produkowane przez człowieka (czyli syntetyczne) lub pozyskiwane z roślin, mogą być śmiertelnie groźne. Każdy, kto po nie sięga, staje się królikiem doświadczalnym, bo objawy zatrucia są […]

Przed sezonem zachorowań na grypę

W związku ze zbliżającym się sezonem wzmożonych zachorowań na grypę w Polsce Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach udostępnia materiały informacyjno – edukacyjne ( ulotka i plakat) przygotowane w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy ( OPZG)

MIEJSCA WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI W POWIECIE PABIANICKIM – 01.08.2016

Na terenie powiatu pabianickiego można korzystać z następujących miejsc  do kąpieli: „Ośrodek  Nad Stawem” Konstantynów Łódzki, ul. Łaska 64/66 „LEWITYN” Pabianice, ul. Bugaj 110 Ośrodek CARITAS Archidiecezji Łódzkiej w Drzewocinach 67 ( tylko dla uczestników kolonii)                                         […]

NIEBEZPIECZNY BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach ostrzega i zwraca uwagę na zagrożenia związane z kontaktem ludzi z byliną Barszcz Sosnowskiego, prezentując jednocześnie ulotkę opracowaną przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi. barszcz_sosnowskiego

Informacja dotycząca szczepionki Synflorix oraz Pentaxim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach przekazuje do wykorzystania służbowego wiadomość otrzymaną os Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymaganego przetargu na szczepionki Synflorix oraz Pentaxim pismo MZ

AKCJA LATO PRZEŁOŻONA

W związku ze złą pogodą i w trosce o zdrowie dzieci impreza „AKCJA  LATO” organizowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach zostaje odwołana. Przepraszamy, o nowym terminie powiadomimy w późniejszym czasie.

Szczepionka INFANRIX IPV + Hib i PENTAXIM

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach przekazuje do wiadomości informację  otrzymaną z GIS odnośnie szczepionki INFANRIX IPV+Hib i PENTAXIM informacja

AKCJA LATO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach serdecznie zaprasza dzieci wraz z opiekunami na imprezę „AKCJA  LATO” , która odbędzie się dnia 07.07.2016r. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ” BUSINKA” w Pabianicach, ul. Bugaj 110. Rozpoczęcie imprezy o godzinie 10.00. W programie moc atrakcji i niespodzianek. SERDECZNIE   ZAPRASZAMY   Teren Miejskiego Ośrodka Sportu […]

PSSE w Pabianicach poszukuje pracownika

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pabianicach poszukuje osoby chętnej do podjęcia pracy w Zapobiegawczym Nadzorze Sanitarnym. Wymagania: – ukończone studia wyższe z zakresu budownictwa, architektury lub inżynierii środowiska – znajomość przepisów i wymagań sanitarnych ( we wszystkich dziedzinach: przemysł, medycyna, weterynaria, farmacja, szkolnictwo itp.) – znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska, – umiejętność organizacji czasu pracy, […]

MIEJSCA WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI W 2016 ROKU

Z dniem 27.06.2016 dzieci przebywające na kolonii w Salezjańskim Ośrodku Młodzieżowym DON BOSCO w Lutomiersku, ul. Kąpieliskowa 2 mogą korzystać z miejsca do kąpieli znajdującego się na terenie ośrodka. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje, iż na terenie powiatu pabianickiego od dnia 18.06.2016 funkcjonuje miejsce wykorzystywane do kąpieli w „Ośrodku nad Stawem ” w Konstantynowie […]

Instrukcja w sprawie wymagań dla stacjonarnych obozów pod namiotami

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach udostępnia zaktualizowaną „Instrukcję w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami” Instrukcja 2016

Konferencja „Ochrona zdrowia pracujących w perspektywie zdrowia publicznego”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zaprasza na konferencję ” Ochrona zdrowia pracujących w perspektywie zdrowia publicznego” organizowanej przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Konferencja odbędzie się w dniu 09.06.2016r. w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104. Podejmowana tematyka dotyczy różnych aspektów zdrowia pracujących zagrożeń środowiskowych i chorób […]

W dniu 27.05.2016 PSSE w Pabianicach nie pracuje

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach informuje, że w dniu 27.05.2016 (piątek) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna będzie nieczynna. W dniu 4.06.2016r. (sobota) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pabianicach będzie otwarta w godzinach 7.30-15.05

XIII Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna ” Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży”

                          Państwowy   Powiatowy   Inspektor   Sanitarny   w   Pabianicach zaprasza na organizowaną w dniu 17 maja 2016r. przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi  XIII Wojewódzką Konferencję Profilaktyczną pn. ” Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży”. Udział w konferencji jest […]

Kampania ” BEZPIECZNI NA STARCIE, ZDROWI NA MECIE”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje o kampanii informacyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. Poniżej przedstawiamy linki do stron z informacjami i materiałami dotyczącymi wyżej wymienionej kampanii ( wszystkie w języku polskim): strona internetowa EU-OSHA: https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages Link do strony […]

XV wykład z cyklu „Spotkania ze zdrowiem”

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zaprasza na XV wykład z cyklu ” Spotkania ze Zdrowiem” noszący tytuł: ” Chroń swoje dziecko. Chroń siebie. Stosuj szczepienia”. Wykład odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2016 o godzinie 12.00 w auli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Wodna 40 WSTĘP  WOLNY

2.05.2016r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pabianicach informuje, że w dniu 02.05.2016 (poniedziałek) próbki kału do badań nie będą przyjmowane

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczepień ochronnych

Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Pabianicach udostępnia najnowszy komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczepień ochronnych komunikat

Nie zawsze wędzone trzyma dłużej

  Szanowni Państwo, 19 listopada 2015 roku, obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. Z tej okazji Główny Inspektorat Sanitarny przygotował kampanię społeczną, w oryginalny sposób ukazującą skutki narażenia na dym tytoniowy. Motywem przewodnim kampanii są zniszczone płuca, które zostały „uwędzone” dymem tytoniowym i nie nadają się już do zdrowego i długiego życia. Hasło kampanii „Nie […]

GRYPA – niby znana, co roku groźna

Grypa sezonowa to ostra choroba zakaźna, która często jest bagatelizowana. Niepostrzeżenie wnika do naszych organizmów, grożąc bardzo poważnymi powikłaniami, m.in. zapaleniem płuc i oskrzeli, mózgu, opon mózgowych czy mięśnia sercowego i osierdzia. W sezonie epidemicznym grypy 2014/2015 zarejestrowano w Polsce ponad 3,7 mln zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, około 12 tys. osób z powodu […]

KONFERENCJA PROFILAKTYCZNA „TRZYMAJ FORMĘ”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XII Wojewódzkiej Konferencji Profilaktycznej „TRZYMAJ FORMĘ”, która odbędzie się 16 listopada 2015 r. w godzinach 10.00-13.00 w Instytucie Europejskim w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264. Konferencja skierowana  jest do przedstawicieli władz lokalnych, dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych, pielęgniarek szkolnych, koordynatorów programów […]

DOPALACZOM STOP

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach wspólnie ze Stowarzyszeniem Piłki Ręcznej PABIKS działa na rzecz walki z nowym zagrożeniem jakim są środki zastępcze zwane dopalaczami. Działania te realizowane są w kampanii STOP DOPALACZOM. Na meczach piłki ręcznej, które cyklicznie odbywają się w sezonie 2015/2016 utworzony jest przez punkt informacyjno- edukacyjny z materiałami oświatowymi. W przerwie […]

Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych. Bezpieczne formy i zalecenia higieniczno – sanitarne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach prezentuje i udostępnia ” Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych.Bezpieczne formy i zalecenia higieniczno – sanitarne” opracowane Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny – Zakładu Higieny Środowiska. NIZP-PZH opracowanie 2015

Komunikat GIS z 03.09.2015 w sprawie osób oferujących sprzedaż nakotestów

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 03.09.2015r. : ” Ostrzeżenie przed osobami oferującymi sprzedaż narkotestów” : ” W związku z informacjami  o osobach, które oferują sprzedaż testów na obecność narkotyków dla szkół przedstawiając się jako pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że Inspekcja nie prowadzi sprzedaży narkotestów i żadne zalecenia w tym zakresie nigdy nie […]

OGŁOSZENIE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pabianicach informuje, iż w dniu 12.08.2015r. nie będą przyjmowane  do badania próbki kału na nosicielstwo.

Ważne dla wszystkich podmiotów leczniczych – dotyczy zgłaszania odry/różyczki

W związku z zastrzeżeniami  zgłaszanymi przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie dotyczącymi badań w  kierunku potwierdzenia podejrzeń zachorowania na odrę i różyczkę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach przypomina o konieczności zgłaszania do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wszystkich przypadków podejrzeń odry i różyczki oraz o właściwym pobieraniu i przesyłaniu próbek […]

Serwis Kąpieliskowy prowadzony przez GIS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje, że Główny Inspektor Sanitarny Serwis Kąpieliskowy , który jest dostępny pod adresem:  http://sk.gis.gov.pl

MIEJSCA WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI W POWIECIE PABIANICKIM

Od dnia 13.07.2015r. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym  Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Drzewocinach 67 funkcjonuje miejsce wykorzystywane do kąpieli.  Z tego miejsca wykorzystają wyłącznie dzieci przebywające na kolonii. Od dnia 28.06.2015r. funkcjonuje miejsce wykorzystywane do kąpieli DON BOSCO w Lutomiersku ul. Kąpieliskowa 2- woda nadaje się do kąpieli. Z tego miejsca wykorzystają wyłącznie dzieci przebywające na kolonii. W dalszym […]

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UPAŁÓW

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UPAŁÓW Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30°C  i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu. PRZYSTOSOWANIE DOMU LUB MIESZKANIA utrzymywanie temperatury powietrza w pomieszczeniach do 32°C w […]

UWAGA NA BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach ostrzega i zwraca uwagę na zagrożenia związane z kontaktem ludzi z byliną Barszcz Sosnowskiego, prezentując jednocześnie ulotkę opracowaną przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi.                barszcz_sosnowskiego

ZAKAZ W KĄPIELI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

W związku z zakwitem glonów w wodzie w miejscu wykorzystywanym do kąpieli w „Ośrodku nad Stawem” w Konstantynowie Łódzkim ul. Łaska 64/66 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje, iż z dniem 29.06.2015r woda w tym miejscu  nie nadaje się do kąpieli  do odwołania. Więcej o sinicach ;sinice

Bezpiecznych wakacji

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach życzy wszystkim uczniom wspaniałych, pogodnych i słonecznych wakacji  10 zasad bezpiecznych wakacji – Szkoły ponadgimnazjalne   10 zasad bezpiecznych wakacji – Szkoły podstawowy i gimnazja

MIEJSCA WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI W POWIECIE PABIANICKIM

Od dnia   04.06.2015 roku  w „Ośrodku nad Stawem” w Konstantynowie Łódzkim  ul. Łaska 64/66 działa  ogólnodostępne    miejsce wykorzystywane do   do kąpieli.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną zakażeń wywołanych przez nowy koronawirus MERS-CoV w rejonie Bliskiego Wschodu oraz związanego z tym nowego ogniska zachorowań w Korei Południowej uprzejmie informuję, iż aktualne informacje na ten temat są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w zakładce „Informacje dla podróżujących” (obecny adres: http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/EP/informacje%20dla%20podr%C3%B3%C5%BCuj%C4%85cych/8_06-%20MERS.pdf)

Konferencja ” DOPALACZOM STOP”

W dniu 26.05.2015 r. w Pabianicach w Centrum Konferencyjnym „Impresja” odbyła się 2 Powiatowa Konferencja Profilaktyczna  – STOP dopalaczom., pod honorowym patronatem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Organizatorami konferencji byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach , Starostwo Powiatowe w Pabianicach oraz Urząd Miejski w Pabianicach. W konferencji wzięło udział 142 uczestników, co świadczy […]

Pobieranie prób do badań w kierunku odry/różyczki

W związku z licznymi nieprawidłowościami w pobieraniu i transporcie próbek materiałów pobranych w kierunku badań zakażeń wywołanych przez wirusy odry, uniemożliwiających wykonanie tych badań – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitary w Pabianicach udostępnia ” zalecenia dotyczące pobierania i przesyłania próbek klinicznych w kierunku diagnostyki odry/różyczki w ramach programu WHO” oraz adres strony internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia […]

Komunikat dla podmiotów realizujących program szczepień ochronnych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach zamieszcza do zapoznania się materiały dotyczące przechowywania i przygotowywania do podania szczepionki DTaP/IPV/Hib (Pentaxim) Przechowywanie i przygotowanie szczepionek skojarzonych  Pentaxim – ulotka

Europejski Tydzień Szczepień

W dniach 20-25 kwietnia 2015 obchodzimy Europejski Tydzień Szczepień pod hasłem przewodnim: „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”. Więcej informacji o Europejskim Tygodniu Szczepień znajdziemy na stronie: http://www.szczepienia.gis.gov.pl/# oraz na załączonej broszurze i ulotce ulotka ; broszura

Żółty Tydzień

Postaw na profilaktykę. Rusza 30. edycja akcji Żółty Tydzień.   Już po raz 30. startuje akcja Żółty Tydzień, której celem jest uświadomienie społeczeństwu zagrożeń zdrowotnych związanych z wirusowymi zapaleniami wątroby oraz edukacja na temat profilaktyki tych chorób. Wirusy HAV i HBV, które powodują wirusowe zapalenie wątroby typu A lub B, przez wiele osób mogą być traktowane […]

Światowy Dzień Gruźlicy

W dniu 24 marca 2015r. obchodzimy Światowy Dzień Gruźlicy. Materiały i ulotki na ten temat są dostępne na stronie   Światowy Dzień Gruźlicy

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu

Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!   Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną realizowaną w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.   Kampania potrwa do końca 2016 roku, w trakcie jej trwania pojawią się spoty telewizyjne i radiowe, broszury, ulotki edukacyjne i plakaty,  billboardy oraz spoty na nośnikach LCD […]

Program „Zapobieganie zakażeniom HCV”

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach zaprasza pracowników usług pozamedycznych (fryzjerzy, kosmetyczki, tatuażyści) oraz sektora ochrony zdrowia na szkolenie w zakresie prewencji HCV, Na stronie internetowej www.szkoleniehcv.pzh.gov.pl znajduje się lista kursów wraz z adresem i terminem ich realizacji, wystarczy wybrać miasto, dogodny termin i zarezerwować miejsce. Szkolenia są bezpłatne.   Szkolenia odbywać się będą […]

Komunikat dla podmiotów realizujących program szczepień ochronnych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach w związku z brakiem w całym kraju szczepionek przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi o zmniejszonej zawartości antygenów przekazuje stanowisko Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do spraw Programu Szczepień Ochronnych z dnia 24.09.2014 r. , który opowiada się za wstrzymaniem szczepień ochronnych w grupie 6 – latków w I półroczu 2015 r. i ich […]

Profilaktyka p/grypowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach udostępnia link do filmu promującego profilaktykę p/grypową Grypa Film_3_FINAL

Kampania edukacyjna „Jeden test.Dwa życia.Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka”

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™. Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy […]

Wytyczne GIS w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach udostępnia poniżej ” Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach”         wytyczne_poradnik_baseny